Privatlivspolitik - Gul Strøm

Privatlivspolitik

Baggrund

I denne persondatapolitik kan du læse om hvordan Gul Strøm behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside gulstrom.dk eller når du benytter dig af mit.gulstrom.dk.

Denne persondatapolitik har til opgave at informere dig om behandling af dine personoplysninger, herunder indsamling, anvendelse og beskyttelse. Gul Strøm behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondataretlige regler. 

Dataansvarlig

Gul Strøm A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig via vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik og vores behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

Gul Strøm A/S
CVR-nr. 30913728
Tagensvej 87, 2200 København N
Tlf.: 70277790
E-mail: kundeservice@gulstrom.dk

Hvornår bliver dine personoplysninger indsamlet

Gul Strøm indsamler dine personoplysninger når du gør brug af tjenester på Gul Strøm’s hjemmeside, så som når du tilmelder dig som el kunde, gas kunde, stiller spørgsmål til vores kundecenter eller tilmelder dig mit.gulstrom.dk.

Behandlingsgrundlaget sker ud fra dit samtykke, eller i ønsket om at indgå en aftale med Gul Strøm.

Du vil altid blive informeret, inden vi indsamler personoplysninger om dig. Personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis navn, cpr-nummer, adresse, e-mail, måledata mv.

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Gul Strøm indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere den pågældende ydelse til dig, og vi anvender kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik herunder at levere tjenesteydelser til dig eller for at kunne indgå i et aftaleforhold. 

Gul Strøm behandler personoplysninger til markedsføringsrelaterede aktiviteter, når du har afgivet udtrykkeligt samtykke hertil.

Herudover afgiver du selv visse personoplysninger til os via elektroniske formularer eller lignende på hjemmesiden:

Hvis du vælger at blive kunde på ét eller flere af vores produkter eller ydelser, flytter eller tilføjer adresse, vil vi have behov for dit navn, cpr-nummer, adresse, tlf.nr., e-mail adresse og betalingsoplysninger, så vi kan levere de købte produkter/ydelser til dig, sende dig regninger, holde dig orienteret og modtage betaling fra dig. Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde aftalen med dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Vi beder dig også om dit cpr-nr. mhp. at kunne identificere dig og foretage en kreditvurdering. Vi er forpligtet hertil iht. Energinets markedsforskrifter, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, c), jf. Databeskyttelseslovens § 11 stk. 2 nr. 2 og du giver dit samtykke hertil ved afgivelsen, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 11 stk. 2 nr. 2. Dit cpr-nr. krypteres ved indsendelse fra hjemmeside.
Når du er kunde hos os, modtager vi oplysninger om dit elforbrug fra Datahubben, som er et centralt og uafhængigt it-system, der ejes og drives af den selvstændige offentlige virksomhed, Energinet (CVR nr. 28980671), og hvis formål det er at drive en samlet database indeholdende oplysninger om alle kunder på det danske elmarked, herunder forbrug og priser, og herved håndtere al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. Oplysningerne bruges til afregning af dit elforbrug, og til at du kan følge dit elforbrug på Mit gulstrom.dk, og er således nødvendige for at vi kan opfylde aftalen med dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Vi vil desuden anvende dine kundeoplysninger, herunder oplysninger om forbrug og produkter, til udarbejdelse af analyser og statistikker, for at blive klogere på, hvordan vi kan optimere vores forretning, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1 f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret hos os i 5 år fra kundeforholdets ophør.

Hvis du vælger at give samtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføring fra os, vil vi have behov for dit navn og e-mail adresse, som er nødvendige for at vi kan sende nyhedsbreve mv. til dig.

Vi kan for at målrette markedsføringen til dig anvende dit elforbrug og valg af produkter, hvis du er kunde hos os.

Vores indsamling og behandling af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk.1. Du vil til enhver tid kunne frabede dig at modtage sådan information for fremtiden ved at kontakte vores kundeservice eller via vores hjemmeside eller følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i alle vores nyhedsbreve eller breve/mails med markedsføring. Du vil herefter ikke længere modtage den frabedte information fra os, og dine oplysninger vil blive slettet, med mindre dine oplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde en kundeaftale med dig, jf. ovenfor.

Hvis du bruger kontaktformularer på hjemmesiden, vil vi have brug for dit navn, din adresse, din e-mail adresse, dit tlf.nr. og hvad din henvendelse drejer sig om. Oplysningerne er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Oplyser du andre personoplysninger i kontaktformularen, vil vi behandle disse oplysninger hvor nødvendigt til brug for besvarelse af din henvendelse.

Din henvendelse gemmes på din kundefil i vores system og slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, med mindre den konkret vurderes at kunne slettes, når den er besvaret og færdigbehandlet. Er du ikke kunde hos os, slettes din henvendelse, når den er besvaret og færdigbehandlet.

Når du registrerer dig som kunde for at opnå adgang til mit.gulstrom.dk, vil du skulle logge ind med dit kundenr. Vores behandling af dit kundenr. er nødvendig for, at vi kan identificere dig som kunde og vise dig dit forbrug mv. på hjemmesiden, jf. Persondataforordningens art. stk. 1, 6, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

Hvis du deltager i vores konkurrencer, beder vi dig om dit navn, e-mail adresse, tlf.nr. og adresse, som er nødvendige for at kunne give dig besked, hvis du vinder og sende præmien til dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Oplysningerne slettes, når konkurrencen er afsluttet, med mindre du samtidig har afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføring fra os, hvorefter dine oplysninger slettes, når du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve mv., jf. ovenfor.

Videregivelse af personoplysninger

Når du opretter dig som kunde hos os, videregiver vi dine oplysninger (navn, adresse, cpr-nr.) til Datahubben, som er et centralt og uafhængigt it-system, der ejes og drives af den selvstændige offentlige virksomhed, Energinet, og hvis formål det er at drive en samlet database indeholdende oplysninger om alle kunder på det danske elmarked, herunder forbrug og priser, og herved håndtere al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. Vi videregiver dine oplysninger til Datahubben iht. Energinets markedsforskrifter, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, c), jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 1.

Herudover videregiver vi ikke dine oplysninger til tredjemand uden først at få dit udtrykkelige samtykke, med mindre vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil.

Vi forbeholder os dog retten til at videregive og benytte dine personoplysninger i andre selskaber i NRGi koncernen uden dit udtrykkelige samtykke, dog kun såfremt videregivelsen er nødvendig for at opfylde det oprindelige formål med vores indsamling af dine personoplysninger.

Behandling hos databehandlere

Gul Strøm overlader i visse tilfælde personoplysninger til databehandlere. Brugen af databehandlere kan være i forbindelse med eksterne leverandører som Gul Strøm samarbejder med for at støtte sin virksomhed, for eksempel leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester, hosting og finansielle ydelser.

Når vi overlader dine personoplysninger til Gul Strøm’s databehandlere, er der indgået databehandleraftaler, der bliver foretaget løbende kontrol med at dine personoplysninger bliver behandlet efter instruks fra Gul Strøm.
Dine personoplysninger bliver kun behandlet af databehandlere til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Samtykke

Når vi behandler dine personoplysninger i henhold til samtykke, behandler vi dine personoplysninger med det i samtykket angivne formål. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Såfremt du tilbagekalder et samtykke, vil det ikke berøre lovligheden af den behandling Gul Strøm har foretaget før du trak dit samtykke tilbage.

Hvis vi ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end det oprindelige, beder vi dig om et nyt samtykke, før vi påbegynder behandling. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Cookies

Gul Strøm anvender cookies og andre teknologier til funktionalitet, analyse og markedsføring. Når du bruger vores hjemmeside gulstrom.dk eller mit.gulstrom.dk, og du afgiver samtykke til, at der må bruges cookies.
En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer, for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. En cookie er en passiv fil, og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

En cookie er anonym og indeholder ingen personoplysninger.

Læs mere om Gul Strøm’s brug af cookies

Datasikkerhed

Vi prioriterer datasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på at bidrage til, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vores medarbejdere og samarbejdspartner er underlagt tavshedspligt, med hensyn til de personoplysninger der bliver behandlet i Gul Strøm.

Dine rettigheder

Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen, og du vil altid have ret til følgende, jf. Persondataforordningens art. 15-22:

  • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
  • at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv
  • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selv
  • i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
  • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
  • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os på persondata@gulstrom.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Sletning af dine personoplysninger vil kunne medføre, at du ikke længere kan være kunde hos Gul Strøm eller at vi ikke længere kan levere en tjenesteydelse.

Over 50.000 husstande er
allerede skiftet til gul strøm


BLIV KUNDE