Leverer SEAS NVE net din strøm?

– Skift til Gul Strøm

Vi leverer billig strøm – til indkøbspris!

Hvis SEAS NVE net leverer din strøm, så har du mulighed for at købe strøm hos Gul Strøm. Vi indkøber strøm på den nordiske el-børs og sælger den videre til dig uden fortjeneste.

2 REGNINGER

Tidligere fik du som elkunde både en strømregning fra dit net-selskab og elhandelsselskab, når du skiftede elselskab. Det ændrede sig 1. april 2016 med engrosmodellens ikrafttræden. Nu er det alene elhandelsselskaberne, som Gul Strøm, der sender en regning. Det er gode nyheder, da det gør det lettere at være kunde hos Gul Strøm.

HVAD ER ET NETSELSKAB?

Et netselskab er den virksomhed, der transporterer strømmen til din adresse. Det er dem, der har ansvaret for, at der er strøm i din stikkontakt. Elnetselskabet ejer det fysiske elnet med master og kabler. Du kan ikke skifte et elnetselskab ud, til gengæld har de pligt til at transportere den el, din elleverandør har købt til dig på Nord Pool

Strøm fra SEAS NVE net?

  • Skift til Gul Strøm
  • Det tager kun 1 minut at skifte
  • Vi klarer al administration

I tillæg opkræves et engros-gebyr på 0,904/1,13 øre/kWh til dækning af omkostninger og risiko overtaget fra netselskab ifm. indførelse af engros-model, hvorefter afregning for distribution og energiafgifter opkræves sammen med forbrug af el af Gul Strøm.