Det danske elnet er et af de mest effektive i verden

Den måde vi køber el og distribuerer det videre på, bliver kopieret af mange andre lande. Her kan du se, hvordan det hele hænger sammen. Fra A-Z.

 

ELPRODUKTION

Produktion af el til danske forbrugere sker typisk på danske kraftværker og vindmøller. Vi får også el fra vandkraft i Norge og kernekraft i Sverige og Tyskland.

 

ELBØRS

På den nordiske elbørs Nord Pool køber elleverandøren strøm til sine kunder. El-børsen er en åben markedsplads for køb og salg af el, hvor elleverandøren indkøber el til sine kunder.

 

ELSELSKAB

Elselskabet køber el på Nord Pool og sælger det videre til sine kunder. Elselskabet har hverken kabler eller master.

 

ELNETSELSKAB

Elnetselskabet ejer det fysiske elnet med master og kabler. Du kan ikke skifte et elnetselskab ud, til gengæld har de pligt til at transportere den el, dit elselskab har købt til dig på Nord Pool.

 

ELKUNDE

Som kunde køber du el hos dit elselskab, og får den leveret igennem elnetselskabets kabler og ledninger. Derfor får du også to regninger. Én for selve strømmen og én for transport af den.

 

DANMARK OPDELT I ELNETSELSKABER

Som kunde køber du el hos dit elselskab, og får den leveret igennem elnetselskabets kabler og ledninger. Gul strøm er et elselskab, der køber el på Nord Pool og sælger den videre til dig. Som elselskab har vi hverken kabler eller master, men bruger dit regionale elnetselskab til at få distribueret strømmen ud til dig. Klik på kortet og se hvem, der distribuerer strømmen i dit område. Du kan til enhver tid skifte elselskab, det tager kun ét minut. Men du kan ikke skifte elnetselskab, for de ejer det fysiske elnet med master og kabler. Til gengæld har de pligt til at transportere den el, vi har købt billigt til dig på Nord Pool.