Billig el

Hvis vi ser bort fra atomkraft og geotermisk energi, har alle vores energikilder deres ophav i solen. Solen har givet liv til de organismer, der har levet, er døde, forstenede og trukket op af undergrunden som kul og olie, inden de er blevet brænd af, så vi kan få strøm, varme og bevægelse. Den skal også krediteres for de energikilder, vi høster tidligere og kalder biobrændsel.

Solen skaber vejrsystemerne, der driver vores vindmøller, og solen er selvsagt den kilde, vi tapper direkte via celler og paneler. Men der er et stykke vej fra energien forlader vores store, gule og livsgivende stjerne, til du får gul strøm ud af din stikkontakt. Det er dog heldigvis ikke noget, du behøver at bekymre dig om, for du skal kun forholde dig til os – så tager vi os af resten.

Vejen fra turbine til billig strøm

Når strømmen bliver produceret i turbinerne, hvad end der er tale om vand-, vind-, eller dampturbiner, bliver den i en transformatorstation sat op i spænding og sendt ud på højspændingsledninger, der er elektricitetens motorveje. Når den så er ved at nå sin slutbruger, bliver den sat ned i spænding, så du får dine 50 volt ud af væggen.

Det er sådan set ikke så indviklet. Det komplicerede opstår i leddene mellem kraftværker og kontakter, for her er mange bevægelige dele. Strøm skal bruges, så snart den bliver produceret, og vi er langt fra at have teknologi, der gør det rentabelt at gemme på strømmen. Det gør det svært at producere og levere den rette mængde strøm, men med en europæisk elbørs bliver det let nemmere at have med at gøre.

Nord Pool, hedder elbørsen, der betjener det meste af Nordeuropa, og her bliver strømmen puljet sammen i et fælles forsyningsnet fra et væld af energikilder. Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannien, Estland, Letland og Litauen udgør kernen i Nord Pool, der dog opererer i endnu flere europæiske lande.

I Nord Pool flyder vand-, vind-, kul- og atomkraft ind fra nær og fjern og sendes hen, hvor der er brug for den. Udover at prissætte strømmen ud fra udbud og efterspørgsel har børsen også den funktion at fastsætte og sikre en passende strømproduktion, så vi altid kan tænde for strømmen, når vi vil.

Mens elproducenternes rolle virker klar og tydelig, kan det være svært at gennemskue nogle af de andre aktører på markedet.

Elnetselskaberne er dem, der har infrastrukturen. Det er deres ledningsnet og transformatorstationer, der sender strømmen rundt i landet – og sender den op og ned i spænding, og her er to aktører. Det er det statslige Energinet.dk, der har højspændingsnettet, mens din lokale netvirksomhed sender strømmen den sidste vej. Det er også den lokale netvirksomhed, der har styr på dit elforbrug og indsender oplysninger og data videre i fødekæden om os, så de bedre kan tilrettelægge produktionen af el.

Og så er der os. Elselskaberne. Vores rolle er at handle på elbørsen på dine vegne, så du får den billigst mulige strøm. Det er vi heldigvis gode til, og derfor kan vi tilbyde dig billig strøm. Det er også vores opgave at administrere din elregning, så du ikke skal forholde dig til mange aktører, der kræver betaling for deres indsats. Når du betaler os, betaler vi dem – uanset om de producerer strøm, stiller ledningsnet til rådighed eller kræver afgifter til fælleskassen, for faktisk er staten dén, der kræver den absolut største bid af kagen på din elregning.

Hvad går min elregning til?

Der er, som tidligere nævnt, mange munde, der skal mættes, når vi kommer til fødekæden i elproduktion. Faktisk udgør elektriciteten en brøkdel af udgifterne på din regning. Hos os ser en regning således ud.

Vi tager cirka én procent. Den skal vi have for at handle din strøm og administrere betalinger videre i fødekæden. Selve strømmen udgør 12 procent af prisen, og det er dét, den koster på elbørsen. Det koster 14 procent af prisen at transportere strømmen på elnettet, mens abonnement til ledningsnettet løber op i 6 procent. Så har vi moms og afgifter til staten, og det er faktisk de resterende cirka 70 procent, der går til dette. Her er nogle af statens indtægter øremærket forskning i energi og understøttelse af vedvarende energikilder, som eksempelvis vindmøller, der endnu ikke kan klare sig på markedsvilkår, mens resten går i statskassen.

 

Lad os levere din billige el

I Gul Strøm leverer vi billig el til hele Danmark med energibranchens bedste kundeservice. Find dit område i listen herunder, og brug et par minutter på at oprette dig som kunde. Vi klarer resten for dig, så du problemfrit kan høste solens kræfter, når du tænder på kontakten fremover.