Konkurrencebetingelser

Hvordan deltager du? 

Lodtrækningen foregår hver måned blandt alle Gul Strøms aktive kunder. Man skal som kunde ikke gøre noget aktivt for at deltage i lodtrækningen – man er automatisk deltagende, medmindre man selv frasiger sig denne mulighed.

Gul Strøm trækker inden den første dag i hver af de i pkt. 1.1 angivne måneder (eller førstkommende hverdag herefter) lod blandt Elspillets deltagere om de præmier, som Gul Strøm forinden har offentliggjort på sin hjemmeside.

 

Betingelser for deltagelse

Deltagelse i konkurrencen er betinget af køb af Gul Strøms produkter.

1.1. Elspillet er forbeholdt Gul Strøms aktive elkunder og løber i perioden fra 1. december 2019 til 1. juni 2020. Herefter starter et nyt spil.

1.2. Deltagelse er forbeholdt privatkunder med køb af el fra Gul Strøm.

1.3. Personer under 18 år kan ikke deltage i Elspillet.

1.4. Medarbejdere i koncernselskaberne Gul Strøm, Natur-Energi samt NRGi Elsalg samt deres husstande kan ikke deltage i Elspillet.

1.5. Kunder som opfylder ovennævnte betingelser deltager automatisk i Elspillet fra indgåelsen af aftalen om køb af el fra Gul Strøm. Deltagelse i Elspillet kan fravælges ved meddelelse til Gul Strøm.

1.6 Udlodning af evt. gevinst er betinget af, at vinderen udtaler sig om gevinsten og giver samtykke til, at Gul Strøm kan offentliggøre udtalelsen på Gul Strøms hjemmeside sammen med vinderens navn og billede. Gul Strøm indhenter et sådant samtykke hos vinderen efter udtrækningen.

 

Udtrækning og offentliggørelse af vindere

2.1. Gul Strøm tilstræber at trække lod inden den første dag i hver af de i pkt. 1.1 angivne måneder (eller førstkommende hverdag herefter) lod blandt Elspillets deltagere om de præmier, som Gul Strøm forinden har offentliggjort på sin hjemmeside. Trækningen foretages blandt samtlige oprettede kunder i Gul Strøm A/S, der opfylder kriterierne for deltagelse, jf. pkt. 1, bortset fra kunder, der har meddelt, at de ikke ønsker at deltage, jf. pkt. 1.5. En kunde kan kun trækkes én gang pr. månedlig lodtrækning.

 

 

 

 

2.2. Samtlige deltagere, som er eksisterende kunder hos Gul Strøm ved første trækning pr. 1. december 2019, bibeholder allerede optjente lodder, og optjener derefter 10 lodder for hver yderligere måned indtil spillets slutdato den 1. juni 2020.2.3.
 Nye kunder hos Gul Strøm efter 1. december 2019 som deltager i Elspillet optjener indtil spillets slutdato, den 1. juni 2020, 10 lodder hver måned fra og med den måned hvor kundeforholdet etableres, og uanset hvornår i måneden den pågældende blev kunde.

2.4. Deltagere som opsiger deres aftale med Gul Strøm i spilperioden, deltager i Elspillet med de allerede tildelte lodder indtil spillets slutdato den 1. juni 2020 på uændrede vilkår uanset kundeforholdets ophør. Der tildeles dog ikke yderligere lodder fra det tidspunkt, hvor kundeforholdet er bragt til ophør.

2.5. Lodtrækning tilstræbes at finde sted inden den første hverdag i måneden. Præmierne tilstræbes at offentliggøres 2 uger før på Gul Strøms hjemmeside. Lodtrækningen foretages af Gul Strøms økonomiafdeling.

2.6. Vindere får direkte besked via den oplyste telefon eller e-mailadresse. Vindere kontaktes på det telefonnummer eller den e-mailadresse, som Gul Strøm har registreret i forbindelse med kundens tilmelding til Gul Strøm, og anmodes om at oplyse, hvortil gevinsten skal sendes/udbetales. Besvares anmodningen ikke inden 6 måneder, eller kan gevinsten i øvrigt ikke sendes/udbetales til vinderen inden for denne frist pga. vinderens egne forhold, forældes retten til gevinsten og der findes automatisk en ny vinder.

2.7. Månedens vindere offentliggøres hurtigst muligt i den efterfølgende måned med fornavn, efternavn, by, billede og vinderens udtalelse om præmien på Gul Strøms hjemmeside gulstrom.dk

2.8. I december 2020 afviger udtrækning og offentliggørelse af vindere i Gul Strøms Elspil. December måneds vindere udtrækkes og offentliggøres løbende og der trækkes lod om 4 adventsgevinster og en kontant hovedpræmie.

 

Hvilke præmier kan du vinde?

3.1. Der udloddes gevinster hver måned som angivet på Gul Strøms hjemmeside. Gevinster kan bestå i penge, varer, gavekort eller andre ydelser af økonomisk værdi.

3.2. Gevinstchancen afhænger af antallet af deltagere og lodder i den pågældende måned.

3.3. Nærmere information om gevinster fremgår af Gul Strøms hjemmeside gulstrom.dk

 

Levering og udbetaling af gevinster

4.1. Gevinster leveres eller udbetales med frigørende virkning for Gul Strøm til den eller de personer i husstanden, som anses for at være deltager i Elspillet, jf. punkt 2.2.

4.2. Gevinster afsendes eller udbetales hurtigst muligt efter at Gul Strøm har fået kontakt til vinderen, forudsat at betingelsen i punkt 1.6 er opfyldt.

4.3. Gul Strøm indeholder gevinstafgift af alle gevinster inden udbetaling til vinderne og afregner afgiften til SKAT i henhold til gældende lovgivning. Gevinster er ikke indkomstskattepligtige.

4.4. Gevinster i form af varer, ydelser eller gavekort kan ikke ombyttes til kontanter.

Såfremt det viser sig at være umuligt eller til ulempe for Guls Strøm A/S at anskaffe den/de annoncerede præmier, forbeholder Gul Strøm sig retten til at ændre præmierne. Ved ændring af præmier vil værdien af de nye præmier som minimum svare til værdien af de først annoncerede præmier.

 

Hvad skal du ellers vide?

5.1. Gul Strøm kan når som helst foretage ændringer i Betingelserne. De til enhver tid gældende Betingelser fremgår af Gul Strøms hjemmeside gulstrom.dk

Gul Strøm videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjepart. Se i øvrigt Gul Strøms persondatapolitik for anvendelse af personoplysninger i forbindelse med konkurrencer her.  

Gul Strøm er uden ansvar for eventuelle forkert udleverede præmier som følge af snyd, og Gul Strøm kan ikke gøres ansvarlig for krav som følge af deltagelse i konkurrencen, trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencen eller en eventuel forsendelse af præmien.

Gul Strøm A/S forbeholder sig retten til at stoppe konkurrencen uden varsel.

 

Konkurrencen afholdes af

Gul Strøm A/S (CVR-nr. 35024409)

Dusager 22

8200 Aarhus N

Att.: Kundeservice

Telefon: 70 27 72 10

Åbent mandag til torsdag 8.30 – 16 og fredag 9 – 15.30 – gulstrom.dk