Konkurrencebetingelser

Hvordan deltager du?

Lodtrækningen foregår hver anden måned blandt alle Gul Strøms aktive kunder. Man skal som kunde ikke gøre noget aktivt for at deltage i lodtrækningen – man er automatisk deltagende, medmindre man selv frasiger sig denne mulighed.

Gul Strøm trækker inden den første dag i hver anden måned (eller førstkommende hverdag herefter) lod blandt Elspillets deltagere om en pengepræmie på 50.000 kr.

Betingelser for deltagelse

Deltagelse i konkurrencen er betinget af køb af Gul Strøms produkter.

1.1. Elspillet er forbeholdt Gul Strøms aktive elkunder. Spillet løber i perioden fra 1. juni 2021 til 1. oktober 2021. Herefter starter et nyt spil. Der trækkes en vinder hver anden måned med start den 1. juni 2021.

1.2. Deltagelse er forbeholdt privatkunder med køb af el fra Gul Strøm.

1.3. Personer under 18 år kan ikke deltage i Elspillet.

1.4. Medarbejdere i koncernselskaberne Gul Strøm, Natur-Energi samt NRGi Elsalg samt deres husstande kan ikke deltage i Elspillet.

1.5. Kunder som opfylder ovennævnte betingelser deltager automatisk i Elspillet fra indgåelsen af aftalen om køb af el fra Gul Strøm. Deltagelse i Elspillet kan fravælges ved meddelelse til Gul Strøm.

1.6 Udlodning af evt. gevinst er betinget af, at vinderen udtaler sig om gevinsten og giver samtykke til, at Gul Strøm kan offentliggøre udtalelsen på Gul Strøms hjemmeside sammen med vinderens navn og billede. Gul Strøm indhenter et sådant samtykke hos vinderen efter udtrækningen.

Udtrækning og offentliggørelse af vindere

2.1. Gul Strøm tilstræber inden den første dag i hver anden af de i pkt. 1.1 angivne måneder (eller førstkommende hverdag herefter) at trække lod blandt Elspillets deltagere om pengepræmien på 50.000 kr. Trækningen foretages blandt samtlige oprettede kunder i Gul Strøm A/S, der opfylder kriterierne for deltagelse, jf. pkt. 1, bortset fra kunder, der har meddelt, at de ikke ønsker at deltage, jf. pkt. 1.5.

2.2. Samtlige deltagere, som er eksisterende kunder hos Gul Strøm ved første trækning pr. 1. december 2020, bibeholder allerede optjente lodder, og optjener derefter 10 lodder for hver yderligere måned indtil spillets slutdato den 1. juni 2021.

2.3.
 Nye kunder hos Gul Strøm efter 1. december 2020 som deltager i Elspillet optjener indtil spillets slutdato, den 1. juni 2021, 10 lodder hver måned fra og med den måned hvor kundeforholdet etableres, og uanset hvornår i måneden den pågældende blev kunde.

2.4. Deltagere som opsiger deres aftale med Gul Strøm i spilperioden, deltager i Elspillet med de allerede tildelte lodder indtil spillets slutdato den 1. juni 2021 på uændrede vilkår uanset kundeforholdets ophør. Der tildeles dog ikke yderligere lodder fra det tidspunkt, hvor kundeforholdet er bragt til ophør.

2.5. Lodtrækning tilstræbes at finde sted inden den første hverdag i hver anden måned. Lodtrækningen foretages af Gul Strøms økonomiafdeling.

2.6. Vinderen får direkte besked via den oplyste telefon eller e-mailadresse. Vinderen kontaktes på det telefonnummer eller den e-mailadresse, som Gul Strøm har registreret i forbindelse med kundens tilmelding til Gul Strøm, og anmodes om at oplyse, hvortil gevinsten skal sendes/udbetales. Besvares anmodningen ikke inden 6 måneder, eller kan gevinsten i øvrigt ikke sendes/udbetales til vinderen inden for denne frist pga. vinderens egne forhold, forældes retten til gevinsten, og der findes automatisk en ny vinder.

2.7.  Vinderen offentliggøres hurtigst muligt i den efterfølgende måned med fornavn, efternavn, by, billede og vinderens udtalelse om præmien på Gul Strøms hjemmeside gulstrom.dk

2.8. I december 2020 erstattes den sædvanlige udtrækning af en julekonkurrence.

Hvilke præmier kan du vinde?

3.1. Der udloddes én præmie hver anden måned som angivet på Gul Strøms hjemmeside.

3.2. Gevinstchancen afhænger af antallet af deltagere og lodder i den pågældende måned.

3.3. Nærmere information om gevinsten fremgår af Gul Strøms hjemmeside gulstrom.dk

Levering og udbetaling af gevinster

4.1. Gevinsten udbetales med frigørende virkning for Gul Strøm til den eller de personer i husstanden, som anses for at være deltager i Elspillet, jf. punkt 2.2.

4.2. Gevinsten udbetales hurtigst muligt efter at Gul Strøm har fået kontakt til vinderen, forudsat at betingelsen i punkt 1.6 er opfyldt.

4.3. Gul Strøm indeholder gevinstafgift af gevinsten inden udbetaling til vinderen og afregner afgiften til SKAT i henhold til gældende lovgivning. Gevinsten er ikke indkomstskattepligtige.

Hvad skal du ellers vide?

5.1. Gul Strøm kan når som helst foretage ændringer i Betingelserne. De til enhver tid gældende Betingelser fremgår af Gul Strøms hjemmeside gulstrom.dk

Gul Strøm videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjepart. Se i øvrigt Gul Strøms persondatapolitik for anvendelse af personoplysninger i forbindelse med konkurrencer her.  

Gul Strøm er uden ansvar for eventuelle forkert udleverede præmier som følge af snyd, og Gul Strøm kan ikke gøres ansvarlig for krav som følge af deltagelse i konkurrencen, trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencen eller en eventuel forsendelse af præmien.

Gul Strøm A/S forbeholder sig retten til at stoppe konkurrencen uden varsel.

Konkurrencen afholdes af

Gul Strøm A/S 
Dusager 22
8200 Aarhus N

CVR-nr. 35024409