Spørgsmål og svar

Her på siden kan du finde svar på de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med, at Gul Strøm bliver til Natur-Energi. 

Finder du ikke dit svar her, er du velkommen til at kontakte os på 70 27 77 80.

Hvorfor lukker Gul Strøm?

Efterspørgslen i markedet på grøn strøm er stigende, og vores ledelse har et ønske om at imødekomme denne efterspørgsel ved at gå i en grønnere retning. Derfor er det blevet besluttet at træffe et ansvarligt valg på vegne af alle vores kunder, og sørge for at skifte dem til et grønt elprodukt hos vores søsterselskab Natur-Energi.

Hvad er sammenhængen mellem Gul Strøm og Natur-Energi?

Gul Strøm og Natur-Energi er begge ejet af NRGi koncernen, og de er derfor søsterselskaber. Udfasningen af Gul Strøm sker som et led i strategien om at bidrage til den grønne omstilling.

Skal jeg foretage mig noget i overgangen til Natur-Energi?

Du vil automatisk blive flyttet over til Natur-Energi den 1. oktober 2021, og derfra fortsætter din elaftale med de ændringer, som er beskrevet i det brev eller den e-mail, som du har modtaget.

Ønsker du at vælge et andet Natur-Energi produkt end det, vi har valgt til dig, er du velkommen til at kontakte os på 70 27 50 60. Så hjælper vi dig videre.

Du kan se alle Natur-Energis produkter til privatkunder på siden her. Her kan du også læse mere om de samarbejdspartnere som Natur-Energi har og de gode formål, som man kan vælge at støtte gennem sit elprodukt.

Fortsætter alt som tidligere hos Natur-Energi?

Der vil være visse ændringer i din elaftale og vilkår fra den 1. oktober 2021, når du flytter til Natur-Energi. Du får blandt andet et nyt elprodukt, og der kan være ændringer i eksempelvis gebyrer og måden, du bliver afregnet på. De konkrete ændringer for din aftale kan du læse mere om i det brev eller den e-mail, som du har modtaget.

Hvorfor er Natur-Energi et godt alternativ til Gul Strøm?

Natur-Energi er blandt markedets grønneste elselskaber, og formår at gøre det nemt at vælge grøn strøm til fornuftige priser. Så selv om du ikke nødvendigvis interesserer dig for klima og miljø, er du hos Natur-Energi helt automatisk med til at bakke op om den grønne omstilling.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke vil have grøn strøm?

Hvis du ikke ønsker at modtage grøn strøm fra Natur-Energi, kan vi i stedet tilbyde dig konventionel strøm, som er et mix af alle de forskellige energikilder, der bidrager med strøm til elnettet, hos et andet af vores søsterselskaber NRGi Elsalg.

Du kan læse mere om NRGi’s elprodukter til privatkunder her og til erhvervskunder her.

Kontakt os på 70 27 50 60 for at blive flyttet til et elprodukt hos NRGi.

Hvad sker der med Elspillet?

Når Gul Strøm lukker den 1. oktober 2021, slutter Elspillet også. Fra denne dato gælder Natur-Energis betingelser og vilkår, som Elspillet ikke er den del af.

Bliver mit elprodukt dyrere for mig hos Natur-Energi?

I det brev eller den e-mail, du har modtaget fra os, kan du som privatkunde se et eksempel på, hvad prisændringen vil være, når du flytter til dit nye Natur-Energi produkt. Ændringen vil variere alt efter dit elforbrug og priserne på elbørsen, som hele tiden svinger.

Hvordan bidrager jeg konkret til den grønne omstilling?

Du bidrager til den grønne omstilling ved at købe grøn strøm. Der vil ikke komme grøn strøm ud af dine stikkontakter, men vi køber oprindelsesgarantier på dine vegne, der sikrer, at der produceres strøm fra danske vindmøller svarende til den mængde strøm, som du forbruger. Herudover bliver du en del af en virksomhed, der løbende kårer naturvenner, som gør en særlig indsats for naturen, og som samarbejder med nogle af Danmarks stærkeste NGO’er.

Er gebyrerne de samme hos Natur-Energi som på Gul Strøm?

Gebyrerne hos Natur-Energi adskiller sig i nogle tilfælde fra vores gebyrer. Sker der ændringer i dine faste gebyrer, vil det fremgå af det brev eller den e-mail, du har modtaget.

Du kan se en samlet oversigt over gebyrer for privatkunder her og for erhvervskunder her.

Hvor ser jeg mine gamle regninger, når jeg er flyttet?

Du vil fortsat kunne se dine elregninger på Min Side efter den 1. oktober 2021. De vil være tilgængelige ind til foråret 2022. Ønsker du at gemme dine elregninger, anbefaler vi derfor, at du henter disse fra Min Side.

Hvor længe har jeg adgang til Min Side på Gul Strøm?

Der vil være adgang til Min Side på Gul Strøm frem til foråret 2022. Men efter 1. oktober 2021 vil der ikke komme nyt indhold på Gul Strøms Min Side. Fra denne dato vil du nemlig i stedet modtage dine elregninger på Natur-Energis Min Side.

Får jeg en Min Side på Natur-Energi?

Ja, det gør du, og det bliver en opgradering sammenlignet med den, du kender. På Natur-Energis Min Side kan du nemlig ikke bare se dine regninger, men også følge dit elforbrug helt ned på timebasis.

Vil du hellere have dit overblik på mobilen eller tablet, har Natur-Energi også en app, hvor du kan følge dit forbrug og se dine regninger.

Hvordan får jeg adgang til Min Side på Natur-Energi?

Når du bliver kunde hos Natur-Energi den 1. oktober 2021, kan du tilgå Min Side ved hjælp af din e-mail, hvis denne er registeret hos os. Har du ikke registeret din e-mail, kan du kontakte os på 70 27 50 60 og få oplyst dit kundenummer og internetkode, som du skal bruge for at logge ind på Natur-Energis Min Side.

Findes der en Natur-Energi app?

Ja, det gør der, og den får du adgang til, når du bliver kunde. Så vil du hellere have overblikket over dit elforbrug på mobilen eller tablet, så skal du sørge for at downloade Natur-Energi app’en, når du bliver kunde.

Hvor finder jeg Gul Strøms produkt?

Du kan se Gul Strøms elprodukt til privatkunder her.