Info om nyt kundesystem

Hos Gul Strøm skifter vi til et nyt kundesystem og flytter i perioden fra den 1. februar til den 1. maj 2019 dig og vores øvrige kunder til det nye system.

Når vi flytter din elaftale, får du besked om flytningen, og hvad den betyder for dig, på mail eller brev. 

Herunder finder du flere informationer og svar på en lang række spørgsmål til systemskiftet.

 

Din regning

Den første regning

Den første regning fra det nye kundesystem er lidt anderledes, da vi på denne regning har overført din saldo fra det tidligere kundesystem.

Regningerne fra det nye system kommer på samme tidspunkt, som du er vant til, men den første regning dækker en lidt længere periode end normalt. Perioden på din seneste regning og perioden på din nye regning vil overlappe hinanden, men du kommer ikke til at betale mere, da dine tidligere betalinger fratrækkes på den nye regning. Efterfølgende vil dine regninger dække de samme perioder, som du er vant til.

Særligt for månedsafregnede privatkunder
Den første regning fra det nye system kommer en måned senere end normalt og dækker to måneders forbrug i stedet for én måned. Perioden på din seneste regning og perioden på din nye regning vil overlappe hinanden, men du kommer ikke til at betale mere, da dine tidligere betalinger fratrækkes på den nye regning.

Guide til din nye elregning
Selvom regningerne dækker det samme som tidligere, ser de anderledes ud. Få hjælp til at forstå posterne i regningsguiden til din nye elregning.

Husk at du altid kan se dine elregninger på Min Side

Nyt regningslayout

Dine regninger dækker det samme som tidligere, men vil se lidt anderledes ud, end du er vant til.

Har du brug for hjælp til at forstå elregningen, kan du, når du får din første regning fra det nye system, få en forklaring af posterne på din nye elregning her.

Vil du have flere detaljer på regningen?
Foretrækker du at få flere detaljer på din elregning, kan du som noget nyt vælge at få specificeret dine elregninger. Er du interesseret, så kontakt os på 70 27 72 10.

Er du erhvervskunde, har du solceller, eller er du registreret med elvarme, vil du altid få en specificeret elregning. 

Slutopgørelse

Ved flytningen til det nye kundesystem opgør vi din saldo i det gamle system og overfører saldoen til det nye system. Når du får den første regning fra det nye system, kan du se slutopgørelsen fra det gamle kundesystem på Min side

 

Betaling

Betalingsservice

Er du tilmeldt Betalingsservice, flytter vi automatisk din betalingsaftale, så den fortsætter uændret. Betalingsgebyret er stadig 9,75 kroner pr. regning.

Har du flere installationsadresser?
Køber du strøm til flere installationsadresser hos os (f.eks. til din helårsbeboelse og dit sommerhus), og har adresserne ikke de samme afregningsperioder, skal du være opmærksom på, at vi kun kan tilknytte din betalingsaftale til én af dine installationsadresser.

Ønsker du fortsat at få én samlet regning for alle dine installationsadresser, kan vi samle dem på én betalingsaftale, som du er vant til. Det kræver dog, at vi ensretter afregningsperioderne for alle installationsadresser. Kontakt os på 70 27 72 10, så hjælper vi dig videre.

Hvis du ikke kontakter os, får du fremover regninger for de resterende installationsadresser tilsendt med posten. Regningerne kan herefter tilmeldes Betalingsservice på ny, og betalingerne vil igen ske automatisk - dog på særskilte betalingsaftaler, der hver pålægges et betalingsgebyr for Betalingsservice. Tilmelder du dig ikke Betalingsservice igen, koster det 35 kroner i betalingsgebyr pr. regning at modtage regninger med posten. Første regning pålægges selvfølgelig ikke et betalingsgebyr. Du kan tilmelde Betalingsservice på Min side, når du får regningerne fra det nye kundesystem.

Indbetalingskort

Har du valgt at betale din elregninger via et indbetalingskort, modtager du indbetalingskort og betaler 35 kroner i betalingsgebyr, som du plejer. Du skal dog være opmærksom på, at vi ved skiftet til det nye kundesystem har fået nyt kreditornummer. Det nye kreditornummer er 84493481.

Vi anbefaler som altid, at du tilmelder dig Betalingsservice eller MobilePay, så du på den måde sparer rudekuverten og tænker klimavenligt - det gør vi.

Tilmeld dig på Min Side

MobilePay

Som noget nyt kan du nu betale dine regninger med MobilePay.

Når du betaler med MobilePay, sparer du betalingsgebyret på op til 35 kroner pr. regning.

Sådan tilmelder du dig på Min side

  1. Tilmeld dig MobilePay Invoice ved at oplyse os mobilnummer og det fulde navn på den person, der står øverst på din elregning. Det er vigtigt, at mobilnummeret er tilknyttet MobilePay, hvor det skal være registreret på det oplyste navn. Stemmer navn og mobilnummer ikke overens, bliver betalingen afvist.
  2. Du får en push-besked på mobilen, når din elregning er klar i MobilePay. Husk at aktivere notifikationer fra MobilePay i MobilePay app'en (vælg Indstillinger --> Notifikationer --> Meddelelser) 
  3. Se regningen i MobilePay og godkend den med et swipe.
  4. Under 'Aktiviteter' kan du se både betalte og ubetalte regninger.

Tilmeld dig på Min Side.

Betalingskort

Har du tidligere betalt dine elregninger med betalingskort, skal du vælge en ny betalingsform, når du får din næste elregning. Som vi tidligere har informeret dig om, er det fra 1. januar 2019 ikke længere muligt at betale med betalingskort.

Vælger du ikke en ny betalingsform, sender vi fremover dine regning med posten og opkræver et betalingsgebyr på 35 kroner pr. regning. Vi opkræver ikke betalingsgebyr for den første regning. 

Du kan tilmelde dig Betalingsservice eller MobilePay på Min Side, når du får den første regning fra det nye kundesystem.

Elektronisk fakturering / OIO (erhverv)

Er du tilmeldt elektronisk fakturering (OIO), flytter vi automatisk betalingsaftalen med til det nye kundesystem.

Udbetaling af tilgodehavende

Hvis du har penge til gode hos os, kan du få dem udbetalt på Min side. Pengene indsættes på din konto senest 10 dage efter, du har bedt om udbetaling.

Er du tilmeldt Betalingsservice, skal du ikke udfylde formularen, da dit tilgodehavende automatisk bliver modregnet på din elregning eller udbetalt via Betalingsservice. 

Er du ikke tilmeldt Betalingsservice og har du mindre end 1.000 kroner til gode, fratrækkes beløbet automatisk din næste elregning. Har du mere end 1.000 kroner til gode, eller har du opsagt din elaftale, kan du få dit tilgodehavende udbetalt på Min side. Ved opsigelse kan dit tilgodehavende først udbetales, når du har fået din slutopgørelse.

 

Solcelleanlæg - nettoafregningsgruppe 6

Opgørelse af forbrug og solcelleproduktion

I forbindelse med systemskiftet opgør vi dit nettoforbrug, og produktionen fra dit solcelleanlæg ”nulstilles” som ved en almindelig årsopgørelse.

Er dit solcelleanlæg årsnettoafregnet (nettoafregningsgruppe 6), og har du siden sidste årsopgørelse haft en overproduktion på dit solcelleanlæg, afregnes overproduktionen med 60 øre pr. kWh, der udbetales af Energistyrelsen. Du modtager i den forbindelse en opgørelse fra Energistyrelsen, men du modtager stadig dine årsopgørelser fra os og fra Energistyrelsen, som du plejer. Årsopgørelserne dækker bare en kortere periode.

Kompensation for værdien af overproduktion
Hvis dit forbrug og din solcelleproduktionen ikke blev opgjort i forbindelse med systemskiftet, havde du mulighed for at bruge eventuel overproduktion til at dække noget af dit forbrug frem til næste årsopgørelse. I det tilfælde ville overproduktionen have en højere værdi for dig end de 60 øre, du ved opgørelsen modtager pr. kWh. Det værditab dækker vi selvfølgelig, så du ikke stilles dårligere pga. skiftet.

Sådan gør du
Først når du modtager din årsopgørelse fra Energistyrelsen (ikke slutopgørelsen i forbindelse med systemskiftet), er det muligt at beregne, om du er berettiget til kompensation. Vi kender ikke din solcelleproduktion og kan derfor ikke foretage beregningen automatisk. Bemærk, at du kun får opgørelser fra Energistyrelsen, hvis du har haft overproduktion.

A. Har du ifølge én af opgørelserne fra Energistyrelsen (årsopgørelsen eller opgørelsen i forbindelse med systemskiftet) haft en overproduktion, bedes du henvende dig til os på 70 27 72 10. Så hjælper vi dig videre og sørger for, at du får den betaling, du har krav på.


B. Har du overproduktion på begge opgørelser fra Energistyrelsen, medfører systemskiftet ikke et værditab for dig, og du skal ikke foretage dig noget.


C. Har du ikke haft en overproduktion på dit solcelleanlæg på nogle af opgørelserne fra Energistyrelsen, får skiftet ingen betydning for dig, og du behøver ikke at foretage dig noget.

 

Diverse

Nyt kundenummer og kontonummer

I forbindelse med at din aftale overgår til vores nye kundesystem, får du et nyt kundenummer og et kontonummer.

Din aftale med Gul Strøm

Din elaftale med Gul Strøm fortsætter som hidtil.

Enkelte kunder vil opleve mindre produktændringer i forbindelse med skiftet. De berørte kunder er tidligere blevet informeret herom. 

Du har stadig strøm i kontakterne

Systemskiftet påvirker ikke leverancen af strøm til din adresse. Du har stadig strøm i kontakterne, som du plejer.

Aflæsning af elmåler

Hvis du ikke har en fjernaflæst måler, vil du blive bedt om at aflæse dit elmåler i forbindelse med, at vi flytter din aftale over i det nye kundesystem. 

Du får besked direkte fra dit netselskab, hvis de skal bruge en aflæsning.

Min side

Når du er flyttet til det nye kundesystem, får du adgang til en ny udgave af Min side. Selvbetjeningen har fået nyt design, og nye funktioner kommer til snart, bl.a. forbrugsvisning.

Du logger på selvbetjeningen på samme måde som i dag eller ved at bruge en af de nye loginmuligheder, f.eks. Facebook-login.

Bemærk, at du ikke har adgang til den nye udgave af Min side, før du er flyttet til det nye kundesystem.

Mangler du et login til Min side, så kontakt os på 70 27 72 10.

Brug for hjælp?

Har du ikke fundet svar på dit spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte os på telefon 70 27 72 10 mandag til torsdag fra kl. 8.30 til 16 eller fredag fra kl. 9 til 15.30.

Vil du heller skrive til os, så er du velkommen til at sende os en e-mail på kundeservice@gulstrom.dk