Guide til din elregning (specificeret regning)

Herunder kan du få hjælp til at forstå posterne på din specificerede elregning.

Er der ikke så mange linjer på din regning som i eksemplet herunder, er din regning ikke udspecificeret. Du kan i stedet få hjælp i regningsguiden her.

Årsopgørelse - korrektioner
Dine elregninger er baseret på et forventet elforbrug. Én gang om året, når vi kender dit faktiske forbrug, sammenholder vi dit elforbrug med dine indbetalinger i det forgangne år og korrigerer for forskellen på den efterfølgende regning. På den måde betaler du for det, du rent faktisk har brugt. På din elregning kan du se korrektionerne i linjerne under overskriften 'Opgørelse'. 

EKSEMPEL PÅ SPECIFICERET REGNING FRA GUL STRØM

 

Afregningsperiode

Den periode regningen dækker. Du betaler forud for din strøm. Det vil sige, at du betaler for det, vi forventer, at du bruger baseret på dit tidligere forbrug.

Du får enten regninger hver måned eller hvert kvartal, og vi udsender regninger løbende. Det er derfor forskelligt fra kunde til kunde, hvornår elregningen kommer.

Forbrug til fakturering

Det forbrug, vi forventer, du har i perioden.

Markedsel

Linjerne under denne overskrift dækker betaling for selve den strøm du køber hos os.

Abonnement

Abonnementet dækker administration hos os og er det samme, uanset hvor meget strøm du bruger.

Engros gebyr

Dækker engrosomkostning til dækning af debitortab på elkunder.

Gul Strøm Privat

Navnet på din elaftale og betaling for den strøm, vi køber til dig på elbørsen.

Transport, PSO og afgift

Linjerne under denne overskrift viser diverse skatter og afgifter, som vi opkræver på vegne af staten. Beløbene viderefaktureres til dig uden tillæg.

Elafgift

Elafgift er en statslig afgift, der betales af alle elkunder. Elafgiften betaler du pr. kWh, du bruger i den periode, regningen dækker.

Husk at du har mulighed for at få nedsat din elafgift, hvis du har elvarme. Læs mere om reduceret elafgift.

PSO-tarif

PSO-tarif er en lovpligtig betaling til staten, der bruges til at fremme miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling på el området. PSO-tarif betaler du pr. kWh, du bruger i den periode, regningen dækker.

Balancetarif for forbrug

Balancetarif for forbrug er en afgift til Energinet, der er ejet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Balancetariffen betaler du pr. kWh, som du bruger i den periode, regningen dækker.

Systemtarif

Systemtarif dækker de omkostninger staten har til bl.a. reservekapacitet. Systemtarif betaler du pr. kWh, som du bruger i den periode, regningen dækker.

Transmissions nettarif

Transmissions nettarif dækker Energinets omkostninger ved det danske forsyningsnet. Transmissions nettarif betaler du pr. kWh, som du bruger i den periode, regningen dækker.

Opkrævning for netselskabet

Linjerne under denne overskrift er betaling til dit netselskab for transport af din strøm og drift og vedligeholdelse af elnettet. Beløbene viderefaktureres til dig uden tillæg.

Nettarif C

Nettarif dækker betaling til dit netselskab for drift og vedligeholdelse af elnettet. Nettariffen betaler du pr. kWh, som du bruger i den periode, regningen dækker.

Nettariffen er bestemt af dit årlige forbrug. I vores eksempel betaler kunden nettarif C (årligt forbrug på under 200.000 kWh), men betegnelsen kan variere fra netselskab til netselskab.

Net abo C

Abonnement til dit netselskab.

Overført saldo fra tidligere kundesystem

Din saldo efter vi har opgjort dit forbrug fra det tidligere system.