Guide til din elregning

Herunder kan du få hjælp til at forstå posterne på din elregning.

Har du allerede fået en udspecificeret regning, kan du få hjælp i vores guide til specificeret regning

Årsopgørelse - korrektioner
Dine elregninger er baseret på et forventet elforbrug. Én gang om året, når vi kender dit faktiske forbrug, sammenholder vi dit elforbrug med dine indbetalinger i det forgangne år og korrigerer for forskellen på den efterfølgende regning. På den måde betaler du for det, du rent faktisk har brugt. På din elregning kan du se korrektionerne i linjen 'Opgørelse'.

Du kan se dine elregninger på Min Side.

EKSEMPEL PÅ REGNING FRA GUL STRØM

 

Afregningsperiode

Den periode regningen dækker. Du betaler forud for din strøm. Det vil sige, at du betaler for det, vi forventer, at du bruger baseret på dit tidligere forbrug.

Du får enten regninger hver måned eller hvert kvartal, og vi udsender regninger løbende. Det er derfor forskelligt fra kunde til kunde, hvornår elregningen kommer.

Forbrug til fakturering

Det forbrug, vi forventer, du har i perioden.

Gul Strøm abonnement

Abonnementet dækker administration hos os og er det samme, uanset hvor meget strøm du bruger.

Abonnement fra dit netselskab

Abonnement, som vi opkræver på vegne af dit netselskab. Betegnelsen kan variere fra netselskab til netselskab.

Gul Strøm Privat

Navnet på din elaftale og betaling for den strøm, vi køber til dig på elbørsen.

Engros gebyr

Dækker engrosomkostning til dækning af debitortab på elkunder.

Transport, PSO og afgift

Tidligere var transport, PSO og afgift fordelt på flere linjer. I det nye regningslayout er det samlet i én linje.

Transport
Betaling til dit netselskab og staten for transport af din strøm samt drift og vedligeholdelse af elnettet.

PSO
PSO-tarif er en lovpligtig betaling til staten, der bruges til at fremme miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling på elområdet.

Afgift
Afgifter til staten, fx elafgift.

Overført saldo fra tidligere kundesystem

Din saldo efter vi har opgjort dit forbrug fra det tidligere system.