Konkurrencebetingelser - Gul Strøm

Konkurrencebetingelser

Vilkår og betingelser for Gul Strøms El-spil
Disse vilkår og betingelser (”Betingelserne”) gælder for Gul Strøm A/S’ El-spil (”El-Spillet”).

1. Betingelser for deltagelse
1.1. El-spillet er forbeholdt Gul Strøms aktive elkunder og løber i perioden fra 1. december 2018 til 1. juni 2019. Herefter starter et nyt spil.

1.2. Deltagelse i El-spillet er betinget af køb af el fra Gul Strøm, som hovedsageligt er bestemt til ikke erhvervsmæssig anvendelse.

1.3. Personer under 18 år kan ikke deltage i El-spillet.

1.4. Medarbejdere i Gul Strøm samt deres husstande kan ikke deltage i El-spillet.

1.5. Kunder som opfylder ovennævnte betingelser deltager automatisk i El-spillet fra indgåelsen af aftalen om køb af el fra Gul Strøm. Deltagelse i El-spillet kan fravælges ved meddelelse til Gul Strøm.

1.6 Udlodning af evt. gevinst er betinget af, at vinderen udtaler sig om gevinsten og accepterer, at Gul Strøm kan offentliggøre udtalelsen på Gul Strøms hjemmeside sammen med vinderens navn og billede.

2. Udtrækning og offentliggørelse af vindere
2.1. Gul Strøm trækker inden den første dag i hver af de i pkt. 1.1 angivne måneder (eller førstkommende hverdag herefter) lod blandt El-spillets deltagere om de præmier, som Gul Strøm forinden har offentliggjort på sin hjemmeside. Trækningen foretages blandt samtlige oprettede kunder i Gul Strøm A/S, der opfylder kriterierne for deltagelse, jf. pkt. 1, bortset fra kunder, der har meddelt, at de ikke ønsker at deltage, jf. pkt. 1.5. En kunde kan kun trækkes én gang pr. månedlig lodtrækning.

2.2. Samtlige deltagere, som er eksisterende kunder hos Gul Strøm ved første trækning pr. 1. december 2018, bibeholder allerede optjente lodder, og optjener derefter 10 lodder for hver yderligere måned indtil spillets slutdato den 1. juni 2019.

2.3. Nye kunder hos Gul Strøm efter 1. december 2018 som deltager i El-spillet optjener indtil spillets slutdato, den 1. juni 2019, 10 lodder hver måned fra og med den måned hvor kundeforholdet etableres, og uanset hvornår i måneden den pågældende blev kunde.

2.4. Deltagere, som opsiger deres aftale med Gul Strøm i spilperioden, deltager i El-spillet med de allerede tildelte lodder indtil spillets slutdato den 1. juni 2019 på uændrede vilkår uanset kundeforholdets ophør. Der tildeles dog ikke yderligere lodder fra det tidspunkt, hvor kundeforholdet er bragt til ophør.

2.5. Lodtrækning finder sted inden den første hverdag i måneden. Præmierne offentliggøres som udgangspunkt 2 uger før på Gul Strøms hjemmeside. Lodtrækningen foretages af Gul Strøms økonomiafdeling.

2.6. Vindere får direkte besked via telefon eller e-mail. Vindere kontaktes på det telefonnummer eller den e-mail adresse, som Gul Strøm har registreret i forbindelse med kundens tilmelding til Gul Strøm, og anmodes om at oplyse hvortil gevinsten skal sendes/udbetales. Besvares anmodningen ikke inden 6 måneder, eller kan gevinsten i øvrigt ikke sendes/udbetales til vinderen inden for denne frist pga. vinderens egne forhold, forældes retten til gevinsten.

2.7. Månedens vindere offentliggøres den første hverdag i den efterfølgende måned med fornavn, efternavn, by, billede og vinderens udtalelse om præmien på Gul Strøms hjemmeside gulstrom.dk.

2.8. I december 2018 afviger udtrækning og offentliggørelse af vindere i Gul Strøms El-spil. December måneds vindere udtrækkes og offentliggøres på daglig basis fra 1. – 24. december 2018. Der trækkes således lod om 24 gevinster i december måned 2018.

3. Gevinster
3.1. Der udloddes gevinster hver måned som angivet på Gul Strøms hjemmeside. Gevinster kan bestå i penge, varer, gavekort eller andre ydelser af økonomisk værdi.

3.2. Gevinstchancen afhænger af antallet af deltagere og lodder i den pågældende måned.

3.3. Nærmere information om gevinster fremgår af Gul Strøms hjemmeside gulstrom.dk.

4. Levering og udbetaling af gevinster
4.1. Gevinster leveres eller udbetales med frigørende virkning for Gul Strøm til den eller de personer i husstanden, som anses for at være deltager i El-spillet, jf. punkt 2.2.

4.2. Gevinster afsendes eller udbetales straks efter at Gul Strøm har fået kontakt til vinderen og senest 2 uger efter udtrækning.

4.3. Gul Strøm indeholder gevinstafgift af alle gevinster inden udbetaling til vinderne og afregner afgiften til SKAT i henhold til gældende lovgivning. Gevinster er ikke indkomstskattepligtige.

4.4. Gevinster i form af varer, ydelser eller gavekort kan ikke ombyttes til kontanter.

5. Ændring af El-spillets vilkår og betingelser
5.1. Gul Strøm kan når som helst foretage ændringer i Betingelserne. De til enhver tid gældende Betingelser fremgår af Gul Strøms hjemmeside gulstrom.dk.

6. Kontakt
Gul Strøm A/S (CVR-nr. 35024409)
Tagensvej 85
2200 København N
Att.: Kundeservice
E-mail: kundeservice@gulstrom.dk
Telefon: 70 27 77 90
Åbent mandag til torsdag 8.30 – 16 og fredag 9 – 15.30 – gulstrom.

Over 50.000 hustande er
allerede skiftet til gul strøm


BLIV KUNDE